動画配信(YouTube)

​動画配信(YouTube)

今後のLIVE動画配信予定

​決定次第、記載いたします。​最新動画

 2022年3月24日

 彼岸会(不参加者回向)

     https://youtu.be/M-exmP7PILM

 

彼岸会法要

   https://youtu.be/TPjw9haI7RE

 

彼岸会説教 木津長福寺 淀川隆顕師

   https://youtu.be/5I1zLjvxxY8

IMG_1612[1].JPG
IMG_1568[1].JPG

過去の動画

2021年11月27日 

 得度式  https://youtu.be/5Qu6zB8CV3E ​ 

 

 十夜会​  https://youtu.be/UhY5iP0ztjk

 

2021年11月26日 

 十夜会 不参回向​ https://youtu.be/454rCwATLqs

 

2021年9月26日 

 秋の彼岸会法要  https://youtu.be/DhULyxW_z7k

 

 秋の彼岸会法話 

 福岡県行橋市 正伝寺住職​ 家原 崇之師 

 https://youtu.be/jEAi2dHRVjU

2021年5月2日

 テラの音コンサート

 https://youtu.be/Cxu1YrsUdwY

2021年3月23日

​ 彼岸会法要配信

 https://youtu.be/4q1_2gD9R8w

​ 法話配信 城陽萬福寺 太田雅信師

​ https://youtu.be/WzRUPrp0uT8

2020年11月18日

 十夜法要 

  https://youtu.be/1UwMfadYCA4

​ 十夜法要後「演奏会」

  https://youtu.be/E5XJnDFAugM

2020年​9月25日

 秋のお彼岸法要

 https://youtu.be/2WuK2oMt5Rg